Wczytuję dane...
Wysyłka: 4 dni
Koszt dostawy od: 13.90 PLN
Producent: esent

Dwuskładnikowy konserwant akceptowany przez organizacje certyfikacyjne takie jak Ecocert czy Soil, do konserweowania kosmetyków ekologicznych.

Produkt nie testowany na zwierzętach.


Konserwant w swym składzie zawiera kwas Dehydrooctowy oraz Alkohol Benzylowy, sktueczne i jednocześnie bezpieczne związki konserwujące. Zalecane stężenie w kosmetykach od 0,2 do 1%. W zależności od zastosowanego stężenia konserwuje kosmetyki na okres 0d 2 do 6 miesięcy.

 

DHA BA jest skuteczny w stosunku do bakteri gramdodatnich i ujemnych, pleśni i grzybów.

Działa w szerokim zakresie Ph od 2-6. W przypadku produktów przezroczystych (żele, szampony, serum) nie powoduje zmętnień.

Stosować go można dla kosmetyków tak pozostających na skórze jak i zmywalnych, ze względu na niską toksyczność jest stosowany w produktach dla dzieci.

 

Konserwany można używać przy formułach kosmetycznych : kremów, serum, szamponów, odżywek, żeli do mycia itp.

Konserwant dodajemy na sam koniec przygotowania kosmetyku, w fazie wodnej, po schłodzeniu do temperatury pokojowej (a przynajmniej do temperatury poniżej 40oC).

 

Skład INCI Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol


Zalecane stężenie 0,2 - 1,0 %


Właściwości fizyczne transparentny płyn, kolor żółty do brązowego, zapach delikatny


Rozpuszczalny w wodzie, glicerynie, glikolach i alkocholu


Przechowywanie w temp. pokojowej w szczelnie zamkniętych pojemnikach


Zalecenia techniczne stosować zakresie w pH 2,0-6,0 przy wyższych wartościach traci skuteczność


Dodawać w temp. poniżej 40 C

 

Hasło ostrzegawcze : Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:


H319 – Działa drażniąco na oczy
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania


P271 – stosować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P280 – stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy
P301+P312 – w przypadku połknięcia : w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem
P305+P351+P338 – w przypadku dostania się do oczu – ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć ew. soczewki kontaktowe i nadal płukać
P261 – unikać wdychania rozpylonej cieczy
P270 – nie jeść, nie pić, nie palić podczas używania produktu